Capitanii zonale Telefon
Capitania zonala Giurgiu 0372 408442
Capitania zonala Constanta 0372 419841
Capitania zonala Tulcea 0372 376738
Capitania zonala Galati 0372 362302
Capitania zonala Severin 0372 408451
Capitania zonala Timisoara 0256 493094

Dosar inscriere examen ANR:

  1. “FISA INSCRIERE EXAMEN ANR” completata de catre solicitant (o gasesti mai sus in pagina);
  2. ACT DE IDENTITATE, in original si copie in vederea legalizării „Conform cu originalul”;
  3. CERTIFICAT DE CASATORIE, in original si copie in vederea legalizarii „Conform cu originalul” (in cazul schimbarii numelui);
  4. ADEVERINTA MEDICALA care sa ateste ca solicitantul este apt din punct de vedere medical – cu mentiunea  “Apt conducere ambarcatiune cu motor” (de la medicul de familie);
  5. AVIZ PSIHOLOGIC pentru Examen Autoritatea Navala Romana;
  6. DIPLOMA DE STUDII, in original si copie in vederea legalizarii „Conform cu originalul”;
  7. CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A CURSURILOR DE PREGATIRE, in original si copie in vederea legalizarii „Conform cu originalul” (diplomele emise de scoala noastra);
  8. CERTIFICAT DE CONDUCATOR DE AMBARCATIUNE DE AGREMENT, in original si copie In vederea legalizarii „Conform cu originalul” (unde este cazul);
  9. DOVADA ACHITARII TAXEI DE PARTICIPARE LA SESIUNEA DE EVALUARE conform normelor legale (se notează pe fişa de înscriere numărul şi data chitanţei).
  10. 2 POZE tip Buletin.

 

Baremuri de Promovare:

 

Categoria D
Regulamentul Navigaţiei pe Dunăre 10 intrebari
Marinărie 8 intrebari
Conducerea şi manevra ambarcaţiunilor cu
motor
8 intrebari
Total 26 intrebari
Barem minim promovare 22 raspunsuri corecte
Timp alocat 60 minute
Examen diferenta categorie
Regulamentul circulatiei pe Dunare 10 intrebari
Barem minim promovare 8 raspunsuri corecte
Timp alocat 20 minute

 

Categoria C
Colreg 8 intrebari
Marinărie 6 intrebari
Navigaţie maritimă 6 intrebari
Conducerea şi manevra ambarcaţiunilor cu
motor
6 intrebari
Total 26 intrebari
Barem minim promovare 22 raspunsuri corecte
Timp alocat 60 minute
Examen diferenta categorie
Colreg 10 intrebari
Barem minim promovare 8 raspunsuri corecte
Timp alocat 20 minute